SENARAI SEMAKAN DOKUMEN


Bil Dokumen Pemohon ( / )

1

Salinan Sah Kad Pengenalan – disahkan oleh Ketua Jabatan

 

2

Salinan Sah Slip Gaji Terkini – disahkan oleh Ketua Jabatan  

 

3 Borang Permohonan Online (LPPSA)  
4 Salinan Surat Pengesahan Jawatan / Skim Pencen – disahkan Ketua Jabatan  
5 Surat Iringan (Covering Letter) – rujuk format LPPSA di laman web LPPSA menggunakan letterhead jabatan / sekolah  
6 Salinan sijil nikah atau pendaftran perkahwinan – disahkan oleh Ketua Jabatan  
     
Bil Dokumen Suami/Isteri Pemohon* (Jika Berkaitan) ( / )
1 Salinan Sah Kad Pengenalan  
2

Sekurang-kurangnya 1 dokumen berikut :

  • Salinan Sah Slip Gaji Terbaru
  • Surat Pengesahan Pendapatan oleh Majikan
  • Salinan Sah Penyata Cukai Pendapatan ( Borang J/EC/EA)
 

 


*Semua Salinan dokumen hendaklah disahkan oleh
Pesuruhjaya Sumpah / Ahli Dewan Undangan Negeri / Ahli Parlimen / Jaksa pendamai / Penghulu.